Höytiän kylän historiaa

Höytiän kylän pysyvä asutus on peräisin 1700- luvun lopulta, kun kirkonkylän ja Kyynämöisten kantatiloista lohkottiin torppia Höytiän alueelle. Vanhimpia tiloja ovat Vääräsmäki, Heinäaho. Sydänmaanaho ja Riihimäki. Vuosituhannen vaihteen tienoille saakka maatalous on ollut kylän pääelinkeino. Nykyään suuri osa asukkaista käy töissä muualla, kirkonkylällä, naapurikunnissa ja kaupungeissa. Myös yritystoimintaa on tullut kylälle, pitkän ajan ja edelleen toiminnassa oleva veljekset Huutosen autokorjaamo aloitti toimintansa vuonna 1973. Huutosen veljekset ovat alkuinnon ja ohjeet pajahommaan saaneet isänsä Kaijan pajalla pikkupojista alkaen.

Työväenyhdistys, maamiesseura ja helluntaiherätys

1900- luvun alusta aina 1970- luvulle saakka kylässä toimivat vireästi Höytiän maamiesseura ja Höytiän työväenyhdistys. Molemmat järjestivät runsaasti opinto- virkistystilaisuuksia ajan tavan mukaan Työväenyhdistyksellä oli kylän keskustassa oma talo, jota kutsuttiin ”Moskovaksi”. Siellä järjestettiin tansseja ja näyteltiin. Naiset Mukaan -toimikunta piti ompeluseuroja, joiden tuotokset lahjoitettiin vuosittain vähävaraisille. ”Moskovan” tiloja vuokrasivat myös maamiesseura ja helluntailaiset, koska koululla ei siihen aikaan ollut tapana pitää tilaisuuksia. Myöhemmin koulusta tuli muidenkin tilaisuuksien pitopaikka. Moskova purettiin 1970-luvulla. Höytiän kylässä toimineen opettaja Maria Hyytiäisen johdolla kylässä vaikutti 1930-luvulta lähtien myös voimakas helluntaiystävät -liike. Jossain vaiheessa maamiesseuralle varattiin Välimäen tilasta, suojeluskunnan taloa varten kylän keskustasta Länsirinne nimisen tontin. Maamiesseura osti tontin ja sille oli tarkoitus myöhemmin rakentaa oma talo. Taloa ei koskaan siihen rakennettu ja vuonna 2011 maamiesseura lahjoitti tontin ja osan muuta omaisuuttaan Höytiän Kyläyhdistykselle.

Höytiän Kyläyhdistys sai alkunsa opettajat Aarne ja Tellervo Lehtorantojen toimesta kokoon kyläparlamentin syyskuulla 1979, jolloin valittu kylätoimikunta aloitti toimintansa. Myöhemmin 19.1.1999 perustettiin virallisesti Höytiän Kyläyhdistys, joka rekisteröitymisen jälkeen sai nimekseen Höytiän Kyläyhdistys ry. Vuoden 2017 alusta lähtien yhdistys aloitti virallisen jäsenrekisterin pidon, jossa päätösvaltaisia jäseniä ovat vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.

Kauppoja

Höytiän kylän alueella ei ole ollut isompia teollisuuslaitoksia, lukuun ottamatta paria myllyä ja Tehlon sillan pielessä lyhyen aikaa toiminutta sahaa. Kauppoja sen sijaan on ollut useita. Vanhin on ollut Otto ja Tilda Korpelan kauppa Sillanmäessä. Sillanmäki on Kaijanjärventien ja Hepomäentien risteysaluetta. Tätä kauppaa pidettiin talon pihapiiriin kuuluvassa aitassa vuodesta 1918 aina 1930 luvun loppu puollelle saakka. Kauppoja on väliaikaisesti pidetty myös Välimäen ja Vääräsmäen pihapiirissä olleissa rakennuksissa.

Höytiän kylän keskustan Karhulaan perusti yksityiskaupan ”Karhu-Jussiksi” kutsuttu Juho Vääräsmäki vuonna 1920. Tällä kaupalla oli perustajan jälkeen kaksi omistajaa, Leisteen ja Kalle Salminen, ennen kuin kauppa 1930- luvulla myytiin Osuusliike OTK:lle eli Mäki-Matille. 1956 rakennettiin nykyinen kaupparakennus. Kauppa työllisti myymälähoitajapariskunnan lisäksi pari myymäläapulaista. Myymälänhoitajat vaihtuivat 1930- luvulta lähtien yhteensä kahdeksan kertaa. Kun Mäki-Matti lopetti kaupan pidon, saatiin tilalle jälleen uudet omistajat. Teuvo ja Terttu Manninen ja heidän jälkeensä 1979 Sirkka ja Matti Kekkonen pitivät kauppaa 2000- luvulle saakka.

Höytiän kylän keskustan toisen kaupan, vuoden 2011 huhtikuulle asti toimineen Kulmalan kauppa, talo rakennettiin vuonna 1932. Alkujaan kaupassa toimi Uuraisten Osuuskauppa. Ennen nykyisiä omistajia Kyllikki Janakka-Kiviä ja Olavi Kiveä kauppa on ehtinyt olla kuudella omistajalla. 1960- luvulla noin kymmenen vuoden ajan toimi Helmisen kauppa Hepomäen ja Nyröläntien risteyksessä. Helmisillä oli kaupan pihassa lisäksi kesäkioski, joka avattiin aina vappuna. Edellä mainittujen kauppojen lisäksi tiedetään Tehlolla olleen Lahtisen kauppa. Koulun tontilla Kulmalaa vastapäätä on jonkun aikaa aikoinaan toiminut Lotta-kioski.

Posti, kiertävä kätilö ja mykkäkoululaisia

Kylän posti lopetti toimintansa vuonna 1991, sen jälkeen toimien asiamiespostina 1990 luvun lopulle saakka Karhulan kaupassa. Posti tuotiin aikoinaan Kintaudelta hevos- ja potkurikyydillä siihen saakka kun postiauto alkoi liikennöidä kylälle. Kylän terveydenhoito oli järjestetty kiertävän kätilön ja terveyssisaren voimin. He kiersivät kodeissa ja pitivät neuvolaa koulun tiloissa. Sota-aikana Höytiän koulun toinen koulurakennus toimi Jyväskylän mykkäkoulun evakkopaikkana, myös jossain vaiheessa koulua pidettiin Välimäen talossa.